4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Koordinatörlüğümüzde birimin İhtiyaçları doğrultusunda Proje Takip teknolojileri ve projeler ile ilgili yeni uygulama ve gelişmelerin neler olduğu devamlı suretle araştırılır.

Hedef, Projeler döngüsünde Güncel kalarak; Tüm dünyadaki başarılı genç araştırıcılar için evrensel bir çekim merkezi haline gelmektir.