1.5. Ar-Ge

Koordinatörlüğümüzde

BAP

TÜBİTAK

BEBKA

SANTEZ

Projelerinin takibi ile proje harcamalarının takibi yapılmaktadır.