Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Görev, Yetki ve Sorumluluğu

1) BAP biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusundadüzenlemek ve yürütmek,

2) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,

3) Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak,

4) Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak,

5) Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

6) Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemselyazılı raporlar sunmak,

7) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak,

8) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelikkapsamında, Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.