Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği

26 Kasım 2016 tarihli 29900 sayılı Resmi Gazete’de yeni “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Tıklayınız.