5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı

Bölümümüz bünyesinde yapılan eğitim-öğretim, araştırma geliştirme faaliyetleri, dönemsel hazırlanan raporlar, ders planları, ders programları, ders içerikleri bölümümüzün ve bologna web sayfasından güncel olarak paylaşılmaktadır.
Kanıt: (KIDR/C/5.5.5/02)

Ders İçerikleri


http://bologna.bilecik.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=292&bot=449
İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler
– Kurumun kamuoyu ile paylaştığı bilgiler ve paylaşım kanalları (üniversite bültenleri, web sayfası vb.)

İyileştirme Kanıtları
– Yöneticilerin (rektör, dekanlar, enstitü müdürleri, Yüksekokul/MYO müdürleri) periyodik olarak düzenlediği değerlendirme toplantıları, basılı yayınlar vb.
– Paydaş görüşlerinin yönetsel fonksiyonlara yansıdığına dair kanıtlar