5.5.4. Şeffaflık Politikaları

Bölümümüz yapmış olduğu tüm faaliyetleri şeffaf bir şekilde web sayfasında kamuoyu ile paylaşmakta ve yetkili kurumlara dönemsel raporlar ile hesap vermektedir. Paydaşların bilgi ve belge talepleri 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu hükümleri gereğince şeffaf olarak yanıtlanmaktadır.
Kanıt: (KIDR/A/5.5.4/02)
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982&MevzuatIliski=0