1.1. İletişim Bilgileri

Fakülte Adı Soyadı Unvanı E-mail Telefon
Kalite Temsilcisi Zeki MUT Prof. Dr. zeki.mut@bilecik.edu.tr 0228 214 1250
Kalite Raportörü Mehmet LAÇİN Fakülte Sekreteri mehmet.lacin@bilecik.edu.tr 0228 214 1253
Bahçe Bitkileri Bölümü Adı Soyadı Unvanı E-mail Telefon
Eğitim Öğretim Sorumlusu Sinem ÖZTÜRK ERDEM Dr. Öğr. Üyesi sinem.erdem@bilecik.edu.tr 0(228) 214 1269
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Özlem ÇALKAN SAĞLAM Dr. Öğr. Üyesi ozlem.saglam@bilecik.edu.tr 0(228) 214 1791
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Hayri SAĞLAM Dr. Öğr. Üyesi hayri.saglam@bilecik.edu.tr 0(228) 214 1790
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Sinem ÖZTÜRK ERDEM Dr. Öğr. Üyesi sinem.erdem@bilecik.edu.tr 0(228) 214 1269
Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu Özlem ÇALKAN SAĞLAM Dr. Öğr. Üyesi ozlem.saglam@bilecik.edu.tr 0(228) 214 1791
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Hayri SAĞLAM Dr. Öğr. Üyesi hayri.saglam@bilecik.edu.tr 0(228) 214 1790