2.1.Kalite Güvence Sistemi

  • Kalite Politikası    Program akreditasyonu bulunmamaktadır.

        Laboratuvar akreditasyonu bulunmamaktadır.

        Kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vb.), ödül süreçleri (EFQM, …) bulunmamaktadır.

1.1. Değerler Yansıması

1.2. Strateji Yansıması

1.3. Misyon Farklılaşması

1.4. Dengeler

1.5. Kalite Politikası

1.6. Kalite Yayılımı

1.7. İçselleştirme

1.8. Uygunluk

1.9. Entegrasyon

1.10. Stratejik Entegrasyon

1.11. Performans Göstergeleri

1.12. Anahtar Göstergeler

1.13. Birim Kültürü

1.14. Uluslararasılaşma

1.15. İzleme

1.16. İşbirlikleri