6.6. Bütçe Dağılımı

Fakültemize cari yıl içerisinde tahsis edilen bütçe bölüm başkanlıklarının talepleri doğrultusunda dağılımı yapılmaktadır. Bu doğrultuda öğrenim kaynakları ve öğrenciye sunulacak hizmetlerde bütçe kullanımı gerçekleşmektedir. Süreç her yıl tekrarlanmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler
– Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi
– Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı
– Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.)

İyileştirme Kanıtları
– Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (temsil edilmesi, engelsiz üniversite uygulamaları vb.)
– Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi
– Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle)
– Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları