6.5. Planlama

Öğrencilerimize sunulan/sunulacak hizmet ve desteklerle ilgili değerlendirmeler Bölüm kurulu tarafından yapılır ve uygulamaya konulur.