6.3. Kurumsal Hizmetler

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik Birimi bulunmaktadır. Birim bünyesinde 1 Sosyal Çalışmacı ve 1 Psikolog ile öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler

Bölümümüzde her bir öğrenci için danışman atanmakta ve rehberlik hizmeti verilmektedir.