6.2. Faaliyetler

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler üniversitemizin Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir. Öğrencilerin yurt içi ve yurtdışında yapılan bilimsel kongre ve toplantılara, sosyal ve sportif etkinliklere katılımı desteklenmektedir. Ayrıca, Fakültemiz tarafından düzenlenen etkinlikler web sayfamızda düzenli olarak yayınlanmaktadır.

http://w3.bilecik.edu.tr/ziraat/