5.8. Ders Verme (Dış Kaynaklı)

Bölümümüz öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dışında kalan ders görevlendirmeleri için kurum içi ve kurum dışı yazışmalar EBSY üzerinden yapılır. Kurum içinde bulunamaması halinde 2547 sayılı Kanunu’nun 31 inci veya 40 ıncı maddenin (a), (c) ve (d) fıkralarına göre sözleşmeli ve diğer kurumlardan öğretim elemanı görevlendirilmesi yapılır.

 

3.5.8.1. İlan

Kuralları ilan etme yöntemi; Dış kaynaklı öğretim elemanı temini kural ve kriterler EBYS üzerinden yapılan yazışmalar ve web sayfamızdan ilan edilmektedir.

 

            İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

 

      Birime Ait Belgeler

– Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Birime  dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usullerinde tanımlı kurallar

 

      İyileştirme Kanıtları

– Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar