5.3. Mesleki Gelişim

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için öğretim elemanlarının alanlarında kurs, seminer, eğitim, kongre katılımı teşvik edilmekle beraber ulusal ve uluslararası sempozyumlara maddi destek verilmektedir. Akademik gelişime yönelik gerekli laboratuvar ortamı sağlanmaktadır.