5.7. Eğiticilerin Eğitimi

Bölümümüzde yer alan öğretim elemanlarının eğitim programlarını mevcut kalite standartlarına ve YÖK kalite kurulu tarafından öngörülen kriterlere göre planlayıp yürütebilecek nitelikte eğiticilik yeterliğinin (bilgi, beceri, tutum ve davranış) kazandırılması ve sertifikalandırılması amacıyla “Eğiticilerin Eğitimi Programları Uygulama Yönergesi” doğrultusunda eğitim programları üniversitemiz kalite kurulu tarafından planlanmaktadır. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146586