5.2. Yetkinlikler

Her öğretim elemanı tarafından doldurulan Ders Bilgi Paketlerinde dersin çıktıları dikkate alınarak program çıktıları oluşturulmaktadır.