5.6. Ders Görevlendirmeleri

Bölümümüzde her eğitim öğretim (Güz ve Bahar) yarıyılı öncesinde akademik takvimde belirlenen süreçler doğrultusunda hazırlık çalışmaları başlar. Verilecek dersler ve ders içeriklerine göre akademik çalışma ve uzmanlık alanı dikkate alınarak dersi verecek öğretim elemanı belirlenir. Hazırlanan ders görevlendirilmeleri ve ders programları Bölüm Kuruluna sunulur. Akabinde Fakülte Yönetim Kuruluna sunularak, Rektörlük Makamının onayı ile ders görevlendirilmeleri ve ders programı Öğrenci Bilgi Sistemine tanımlanır ve güvence altına alınır.