5.5. Mesleki Gelişim

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için öğretim elemanlarının alanlarında kurs, seminer, eğitim, kongre katılımı teşvik edilmekle beraber ulusal ve uluslararası sempozyumlara maddi destek verilmektedir. Akademik gelişime yönelik gerekli laboratuvar ortamı sağlanmaktadır.

 

3.5.5.1. Güvence

Tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence yöntemleri; Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilmesi amacıyla geliştirme ödeneğinden yararlandırma, uygun çalışma ortamı hazırlama, proje desteklerinden yararlandırmak amacıyla kolaylıklar sağlanması, personele gerekli teknolojik donanım imkanı sunma, kongre ve sempozyumlara katılma konusunda kolaylık sunulması şeklinde imkanlar sağlamaktadır.