4.2. Tedarik Güvencesi

Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde teknik şartnameler, yapılan sözleşmeler ile güvence altına alınmaktadır.

 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

 

Kuruma Ait Belgeler

– Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi

– Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler

 

      İyileştirme Kanıtları

– Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar

– İyileştirme uygulama örnekleri