4.1. Tedarik Kriterleri

Kurum dışından tedarik edilecek hizmet olması durumunda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara dayanak olarak hazırlanan (mal hizmet alım yönetmeliği, sözleşme yönetmeliği gibi) yönetmelikler çerçevesinde alım yapılmaktadır. Kurum içinden ise bilişim ürünleri servis hizmetleri, bina tamir bakım, sportif ve kültürel faaliyetler gibi hizmetler Üniversitemiz ilgili daire başkanlıkları tarafından sunulmaktadır.

Kanıt: (KIDR/E/5.4.1/02)

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4734&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4735-20140910.pdf