3.9. Mezunlar

Bölümümüzde henüz mezun öğrenci bulunmamakla birlikte, öğrencilerimiz ile mezuniyet sonrasında da ilişkilerin koparılmaması amacıyla mezunlarımızla bağlantımız devam edecektir. Üniversitemiz Mezun Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından daha sürecin sistematik olarak yürütülebilmesi için Mezun Bilgi Sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca sosyal medya üzerinden de mezunlarımızla iletişimimiz devam  edecektir.

Kanıt: (KIDR/A/3.9/02)

https://www.linkedin.com/school/bilecik-seyhedebali-universitesi/

http://mezunbm.bilecik.edu.tr/