3.5. Dış Paydaş

Dış paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı anketler, yüzyüze toplantılar vb gibi mekanizmalar ile yapılmaktadır.