3.11. Dış Katkılar

Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar gibi kurumların; eğitim, danışmanlık, araştırma-yayın, bilimsel toplantı konferans/sempozyum/seminer, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler başta olmak üzere birçok alanda kurumsal gelişmelere yönelik çalışmalara başlanacaktır.

 

            İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

 

      Birime Ait Belgeler

– Tanımlı iç ve dış paydaş listesi

– Paydaşların şikayet/öneri/memnuniyetlerini iletebilmeleri için oluşturulmuş mekanizmalar

– İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar

– Mezun izleme sistemi

– Danışma kurullarının kalite güvence sistemindeki rolü, katılımı

 

            İyileştirme Kanıtları

– İç ve dış paydaşların iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar

– Mezun izleme sisteminin kalite güvence sistemine katkısını gösteren uygulamalar