3.1. Paydaş Analizi

Stratejik Planın başarıya ulaşmasının temel şartı, tüm evrelerinin iç ve dış paydaşlar tarafından şekillendirilerek katılımcılığın tam olarak sağlanmasıdır. Zira üst yönetim ve paydaşlar tarafından sahiplenilmeyen bir stratejik planın uygulama alanı bulması çok zordur. Bu kapsamda ilk olarak bölümün paydaş listesi belirlenecek ve bu çerçevede birlikte çalışılması gereken, izlenmesi gereken, çalışmalara dâhil edilmesi gereken ve bilgilendirilmesi gereken paydaşlar saptanacaktır.