2.6. Dış Destekler

Kurum dışı kaynaklar TUBITAK, TAGEM, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ar-Ge projeleridir.

 

            İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

 

            Birime Ait Belgeler

– Araştırma-Geliştirme altyapısı (laboratuvarları, merkezleri vb.) bilgileri

– Araştırma-Geliştirme bütçesi (gelirleri, dış kaynakları, öncelik alanlarına göre dağılımı, birimlere göre dağılımı)

– Araştırma-Geliştirmede kurumsal yetkinlik alanları (sahip olunan uzmanlıklar, proje alanları, patent alanları, vb.)

– Araştırma-Geliştirmede paydaşlarla yapılan işbirlikleri (fuar, kariyer günleri, projeler vb.)

 

            İyileştirme Kanıtları

– Birime son üç yılda yapılan dış fon aktarımına ait değişimler

– Birime dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere yürütülen faaliyetler

– Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklarda yaptığı            iyileştirmeler