2.3. İzleme

Bölümümüzde araştırma stratejisi disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma faaliyetleri olarak planlanmakta ve desteklenmektedir. Araştırma stratejileri yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmekte ve bu araştırmalar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir.