2.2. Paydaşlar

Birim, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliği esas alarak yürütmektedir. YÖK ve Üniversitemiz tarafından güvence altına alınmaktadır.