2.1. Planlama

Bölümümüz mevcut araştırma gelişme merkezlerinin bulunması ve birimimizin bu merkezlerden yararlanma olanağının olması, çeşitli projelerle mali desteğin ve malzeme teminin sağlanması araştırma kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Bölümümüz araştırma-geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynakları BAP,  TÜBİTAK vb. gibi kurumlardan sağlamaktadır.