1.7. İçselleştirme

Bölümümüzde yapılan kalite çalışmalarının akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz tarafından benimsenmesi kalite çalışmalarının içselleştirilmesi ve sürdürülmesi açısından önemlidir. Bölüm bazında yapılan kalite çalışmaları toplantıları, performans göstergeleri sayısal verilerinin hazırlanması, ders planında ve ders programında düzenleme ve güncellemelerin yapılması, bölüm web sayfasında kalite çalışmalarına ait detaylı bilgilerin girilmesi, güncel tutulmasına özen gösterilmesi, ilan panolarında güncel bilgilerin yer alması, öğrenci ve personel memnuniyetinin önemsenmesi, mezuniyet sonrası için yapılan hazırlık ve destek çalışmaları, iş akışlarının, görev tanımlarının güncellenmesi, kalite toplantılarının tutanak altına alınması gibi çalışmalar bölümümüzde kalitenin içselleştirilmesi yönünde önemli örneklerdir. Bölümümüzde yapılan projeler, güncel çalışmalar bölge ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda, çeşit geliştirme çalışmalarıdır.