1.6 Uygulama/Alan Çalışmaları

Bölümüzde henüz staj uygulamaları başlamamış olup, 3. Sınıfa geçen öğrencilerimiz yapacakları staj uygulamaları ile mesleklerini yerinde görme ve pratik olarak uygulama imkanı bulabileceklerdir. (KIDR/C/3.1.6/04)

 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

 

      Birime Ait Belgeler

– Birimin öğretim politikası ve stratejik amaçları

– Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi

– Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfaları

– Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi

– Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

– Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış olması

– Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için tanımlanması

– Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve kazandırmak üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri

– Program tasarımına her seviyede paydaş katılımı

– Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların kredilendirilmesi

 

      İyileştirme Kanıtları

– Birimin eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar

– Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar

– Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler