1.4. Dengeler

Bölümün ihtiyacı doğrultusunda adil bir şekilde komisyon ve kurullar oluşturularak kurulmaktadır.