1.3. Misyon Farklılaşması

Coğrafi konumu itibariyle hem bölgenin hem de ülkenin ihtiyaç duyduğu tarımsal üretim ile birlikte bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını önceleyen bir misyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye gayret etmektedir. Bununla birlikte bölümümüz, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirerek, tarım alanında bilim ve teknoloji üreten sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayabilecek bir misyon farklılaşması benimsemiştir.