1.3 Faaliyetler

TÜBİTAK, TAGEM ve Kalkınma Bakanlığı vb. destekli projeler ile öğrencilerin doğrudan veya dolaylı olarak projelere katılımı sağlanacaktır.