1.2. Strateji Yansıması

Bölümün misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini oluşturduğu kurullar sayesinde denetlenmektedir. Akademik Teşvik Komisyonu için seçilen üyeler bölümün geçen yıl en yüksek akademik teşvik puanı olan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bunların değerlendirmeleri sonucunda öğretim üyelerinin performansları ortaya konmaktadır.