1.10. Stratejik Entegrasyon

Bölümümüz stratejik yönetim Stratejik Plan ile kayıt altına alınmış, üç aylık izleme ve değerlendirme, yıllık faaliyet raporuyla Yükseköğretim Stratejik Yönetimi ile entegre olmakta ve güvence altına alınmaktadır.