1.1. Değerler Yansıması

–          Sorumluluk bilinciyle toplumsal değerlere özen göstermek,

–          Çevreye duyarlı olmak ve  insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmak,

–          Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygılı olmak,

–          Dünya ile entegre olarak, değişime ve gelişime ayak uydura çağdaş eğitim imkanı sunmak,

–          Ahlak ve etik kurallar çerçevesinde araştırma temelli güvenilir bilimsel ilgi üretmek,

–          Hesap verebilir, şeffaf ve açık yönetim sistemini benimsemek,

–          İnovasyon ve girişimcilik ruhu ile yaratıcı fikirler ortaya koyabilmek,

–          Yaşam boyu öğrenmeye önem vermek

–          İl, Bölge, Ülke değerlerine katkıda bulunmak,

–          Paydaşların enerjisini kullanarak etkileşimli değer üretmek,

–          Disiplinler arası çalışmaları desteklemek,

–          Doğaya, insana, kültürlere ve farklılıklara saygı, sevgi ve hoşgörü göstermek.