Sekreterya

Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonunun sekreteryası Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.