Yönetmelik ve Yönergeler

Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonu Görev ve Yetkileri Hakkında Yönerge Tam Metni….

Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi Tam Metni….

Üniversitemizdeki bütün Yönetmelik ve Yönergelere ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.