Hakkımızda

Eğitim Bilişim Materyalleri Değerlendirme Komisyonu 25.03.2014 tarihinde 9 üye ile kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Komisyon 08.03.2016 tarihinde 9 üye ve 1 raportör ile Eğitim Bilişim Materyalleri Değerlendirme Komisyonu Görev ve Yetkileri Hakkında Yönergesinin verdiği yetkilerle çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim Bilişim Materyalleri Değerlendirme Komisyonu Görev ve Yetkileri Hakkında Yönerge üzerinde Komisyon üyelerimizce yapılan güncellemeler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu’nun 13.07.2016 tarihli ve 135/5 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Güncellenen yeni Yönerge’ye göre Komsiyonun adı Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonu olmuştur.

 

Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonunun Amacı

Üniversitedeki ders ve araştırma amaçlı eğitim bilişim araçlarının (yazılım, bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon, yazıcı, tarayıcı, kamera gibi bilişim araçları) etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan, gerekli bilişim araçlarını imkanlar doğrultusunda satın alma ve işletme standartlarını belirlmektir.