Ders Danışmanları

1. Sınıf Ders Kayıt Danışmanı: Arş. Gör. Hüseyin ERPEHLİVAN huseyin.erpehlivan@bilecik.edu.tr

2. Sınıf Ders Kayıt Danışmanı: Arş. Gör. Sevingül BİLGİN sevingul.bilgin@bilecik.edu.tr

3. Sınıf Ders Kayıt Danışmanı: Arş. Gör. Hüseyin ERPEHLİVAN huseyin.erpehlivan@bilecik.edu.tr

4. Sınıf Ders Kayıt Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sinem TÜRKTEKİ sinem.turkteki@bilecik.edu.tr

Yüksek Lisans Ders Kayıt Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ murat.turkteki@bilecik.edu.tr