Ders Kayıt Danışmanları

1. Sınıf: Arş. Gör. Sevingül BİLGİN sevingul.bilgin@bilecik.edu.tr (1878)

2. Sınıf: Arş. Gör. Haralambos NİKOLAYİDİS haralambos.nikolayidis@bilecik.edu.tr (1866)

3. Sınıf: Arş. Gör. Sevingül BİLGİN sevingul.bilgin@bilecik.edu.tr (1878)

4. Sınıf: Arş. Gör. Haralambos NİKOLAYİDİS haralambos.nikolayidis@bilecik.edu.tr (1866)

Yüksek Lisans Ders Kayıt Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ murat.turkteki@bilecik.edu.tr (1179)