F. TOPLUMSAL KATKI

Toplumun arkeolojik ve kültürel miras bilincini geliştirmek, Bilecik İli’nin kültür ve turizm alanında gelişimine katkı sağlamak.