3.2. Performans göstergeleri

Birimimize ait faaliyetler bölüm internet sayfamız ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıp yönetilmektedir. Ayrıca akademik kadromuz belirli aralıklarla yayın ve diğer bilimsel etkinliklerini içeren faaliyet raporlarını kurumumuza sunmaktadır.