3.1. Bilgi Yönetimi

Üniversitemizdeki yazışmalar elektronik ortamda gerçekleşmekte olup yazışmaların çoğunluğu elektronik ortamda arşivlenmektedir. Bölüm faaliyetlerimiz fotoğraf ve video ortamında kaydedilmekte olup bölüm bilgisayarlarımızda arşivlenmektedir. Diğer yandan poster, broşür vs. gibi faaliyetler ile bağlantılı maddi kaynaklar da arşivimizde saklanmaktadır. Her türlü faaliyet öncesi ve sonrası süreçte düzenli toplantılar gerçekleştirilerek sözlü olarak değerlendirilme yapılmaktadır. Bunun dışında Birimimizde Bilgi Yönetim Sistemi mevcut değildir.