2.4. Finansal yönetim

Bölüm içi harcamaları için personel dahilinde toplanılan aidat dışında Üniversitemizce tarafımıza ayrılan mali kaynakların yönetimi Fakültemiz personeli tarafından idare edilmektedir. Bu kaynağın kullanımı etkinlik ve satın almalarda başvurumuz nezdinde gerçekleştirilmektedir. Etkinlik düzeyi istek ve harcamalar ile doğru orantılı olarak değişkenlik göstermektedir.