1.3. Yetki dağılımı

Akademik Kurul üyeleri tüm süreçlerde yer almaktadır.