1.2. İç kontrol eylem planı

Birimin giderleri için öğretim üyeleri arasında oluşturulan ortak bir bütçe bulunmaktadır. Birimde kasadan ve giderlerden sorumlu öğretim üyesi, aylık olarak masrafların çizelgesini tutmakta ve rapor vermektedir.