4.3.1. Katkı yeterliliği

Katkı yeterliliğinin tespiti için öncelikle ölçme yöntemi hazırlanacaktır.