4.2. Yayımlar

Birim içi değerlendirme yöntemleri oluşturulduktan sonra, sonuçlar üniversitemiz birim web sayfasında yer alacaktır.