3.3.3. Projeler

Öğretim üyeleri projelerinin araştırma kadrosunu kendileri belirler.