3.3.1. Fiziksel, teknolojik ve finansman

Bölüm içinde yapılan özellikle arazi temelli çalışmalar için, proje başkanı olan öğretim üyesi dışındaki öğretim üyeleri de çalışmalarda yer almaktadır. Bölüm bünyesine üniversite veya dış kaynaklar tarafından sağlanan teknik ekipmanlar, tüm öğretim üyeleri tarafından kullanılabilmektedir.